Техніка, енергетика, транспорт АПК

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Калетнік Г.М. - Головний редактор

д.е.н., проф., академік НААНУ, Вінницький національний аграрний університет

Матвійчук В.А. - Заступник головного редактора

д.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Севостьянов І.В. - Відповідальний секретар редакції

д.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Анісімов В.Ф. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Іскович – Лотоцький Р.Д. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., Вінницький національний технічний університет

Огородніков В.А. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., Вінницький національний технічний університет

Бурдо О.Г. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., академік АНТКУ, Одеська національна академія харчових технологій

Гунько І.В. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Булгаков В.М. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Солона О.В. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Іванов М.І. - Член редакційної колегії

к.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Кондратюк Д.Г. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Любін М.В. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Пришляк В.М. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Середа Л.П. - Член редакційної колегії

к.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Веселовська Н.Р. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., Вінницький національний аграрний університет

Гевко Р.Б. - Член редакційної колегії

д.т.н., проф., Тернопільський національний економічний університет

Бандура В.М. - Член редакційної колегії

к.т.н., доц., Вінницький національний аграрний університет

Володимир Крочко - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Януш Новак - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Люблінський аграрний університет (м. Люблін, Польща)

Маріан Веселовськи - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Люблінський природничий університет (м. Люблін, Польща)

Зденко Ткач - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Семенс Івановс - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Латвійський аграрний університет (м. Улброка, Латвія)

Людвікас Шпокас - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Університет Олександра Стулгинського (Литва)

Марош Коренко - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Ян Франчак - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф. Словацький аграрний університет (м. Нітра, Словакія)

Володимир Юрча - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Чеський університет сільського господарства (м. Прага, Чехія)

Гражина Езевська– Вітковська - Зарубіжний член редакційної колегії

д.т.н., проф., Люблінський аграрний університет (м. Люблін, Польща)