Техніка, енергетика, транспорт АПК

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

«ТЕХНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ АПК»

«MACHINERY ENERGETICS TRANSPORT OF AGRIBUSINESS»

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

ISSN 2520-6168 (Print)

Заснований у 1997 році під назвою «Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту». Згідно Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року дане видання набуло статусу фахового, у якому дозволено публікувати основні результати дисертаційних досліджень.

У 2001-2014 роках виходив під назвою «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації КВ № 16644-5116 ПР від 30.04.2010 р.).

З 2015 року «Техніка, енергетика, транспорт АПК» (Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р.)

Журнал є правонаступником видання «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки», який внесено у перелік наукових фахових видань України з технічних наук (постанова ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.).

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук (Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України 16.05.2016 № 515 )

Представленість та індексація журналу:

1. Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http: // nbuv.gov.ua

2. Google Академія, сайт: http: // scolar.google.com.ua

Видавець: Вінницький національний аграрний університет

Періодичність виходу: 4 рази на рік

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Машиновикористання у рослинництві та тваринництві

2. Технічний сервіс мобільної техніки

3. Процеси та обладнання переробних та харчових виробництв

4. Машинобудування та матеріалообробка

5. Енерготехнології та альтернативні джерела енергії

6. Транспортні та транспортно-технологічні процеси та обладнання

7. Автоматизація технологічних процесів

8. Думка молодого вченого

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікація статті є платною послугою. Вартість за друк у фахових виданнях відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами закладам системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та наказу Ректора ВНАУ Мазура В.А. від 31 січня 2019 року № 14 «Про встановлення вартості за друк у фахових виданнях університету» Вартість за друк однієї сторінки у фахових виданнях університету для магістрантів, аспірантів, працівників ВНАУ та інших установ у розмірі 60.00 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ:

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет

МФО: 820172

Розрахунковий рахунок: № 31256282102055

Код: 00497236

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код платника ПДВ: 004972302286

№ реєстраційного свідоцтва: 100271744

Призначення платежу: за друк статті в журналі «Техніка, енергетика, транспорт АПК»